Tez | Antitez | Protez

Teknolojik Kültür ve Sanat Konuşmaları
Küratörler: Fatih Aydoğdu | Ekmel Ertan

Borusan Contemporary Sanat/Teknoloji Konuşmaları 2018–2019 sezonunda Borusan Contemporary ve amberPlatform işbirliğiyle "Tez | Antitez | Protez – Değişen Paradigmalar" başlığı altında düzenleniyor. 2007’den beri bağımsız olarak aktif olan amberPlatform "Beden İşlemsel Sanatlar Derneği [BIS]" çatısı altında 2007–2015 yıllarında Türkiye’nin ilk sanat ve teknoloji festivali olan amberFestival ve amberKonferansı düzenlemiştir; 2015’den beri de yeni medya alanında organize ettikleri birçok proje, sergi, konferans ve çalıştaylarla aktivitelerine devam ediyorlar.

Dört bölümden oluşan konuşma dizisinin ilk bölümünde, görsel sanatlarda ses kullanımı, ses-mekân ilişkisi ve ses kavramı üzerine konuşulacak. Bir yandan dünyanın küreselleşmesinde büyük rol oynayan ve başlangıcından bugüne avangard kültür olma iddiasındaki pop kültür, bu bağlamdaki alt kültürler ve ses kayıt arşivleri üzerinden sesin kullanımı tarihsel ve sosyolojik gelişim çerçevesinde incelenecek, diğer yandan da teknolojik araçların gelişimiyle ön plana çıkmış ve görsel sanatlardaki kolaj ve kesim tekniklerinin muadili olan mix, remix, sampling kavramlarının sosyo-kültürel anlamları, sanat alanındaki kullanım örnekleriyle konu edilecek.

İkinci konuşma, dijital sonrası dünyada bilgi üretimi, algısı ve dağılımını konu ederken, ağ ve medya üzerinden yayılan, hızlı erişimli bilginin gerçeklik kavramını, hafızayı, ekonomiyi, ekolojiyi ve kimlikleri nasıl değiştirdiği üzerine olan teorileri ele alacak; konu, bu çerçevede üretilmiş sanat işleriyle örneklenecek.

Dijital sanatların başlangıcından günümüze dek geçirdiği gelişiminin konuşulacağı üçüncü bölümde, bugünü anlamak, geleceğin vizyonun ne olabileceğine dair öngörülerde bulunabilmek için yeni medya sanatı alanının kısa ama yoğun tarihine, ülke ve dünya genelini karşılaştırarak bakılacak, gelecekteki olası gelişmeler konuşulacak.

Son bölümdeyse teknolojik üretim araçlarıyla hayatımızı dolduran, medya ve ağ kültürüyle hızla yayılan, büyük kentlerdeki medya cepheleri üzerine gidilecek. Fiziksel yaşam alanımıza egemen olan imgeler ve imge üretim teknolojileri, yeni çağdan beri var olan "dünyanın boşluksuz/deliksiz bir kartografisini oluşturmak" vizyonu üzerinden tartışılacak. "Google Earth" gibi girişimler bu bağlamda incelenirken kamusal alanın ve bireylerin bu panoramik dünya algısı içerisindeki değişimi ve algı manipülasyonu bireysel, sosyal ve kültürel etkileri konu edilecek.

Etkinlik dili Türkçedir. Etkinlik serisine katılım bilet ile gerçekleştirilecek olup kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Bilet satın almak için tıklayınız.

Sayfayı Paylaş