Başkanın Mesajı

Borusan Holding’in kurucusu merhum Asım Kocabıyık, işinde her zaman ilericiliği, yenilikçiliği ve atılımcılığı önemsedi ve bugün yetmiş yılı geride bırakan Borusan’ı Türkiye’nin önde gelen toplulukları arasına sokan değerleri, kurum kültürü ve felsefesine çok erken tarihlerde işledi. Onun için eğitim, çağı yakalamanın birinci koşuluydu ve kendi deyişiyle “cumhuriyetin eğitim alanındaki reformlarının olumlu neticelerini bütün hayatı boyunca hissetti”. Eğitime verdiği önemin doğal bir sonucu olarak da 1992 yılında Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı’nı kurarak bu alandaki çalışmalarına kurumsal bir nitelik kazandırdı. Vakıf, artık çalışmalarını Borusan Kocabıyık Vakfı adı altında eğitim, müzik ve görsel sanatları kapsayan geniş bir çerçevede sürdürüyor ve Asım Kocabıyık’ın en büyük mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Borusan Holding’in yönetim kurulu başkanı ve Borusan Sanat’ın kurucusu Ahmet Kocabıyık da Asım Kocabıyık’tan aldığı ilham ve müziğe duyduğu sevgiyle 1997 yılında Borusan Sanat’ın temellerini attı. Ardından görsel sanatlara yoğunlaştırdığı ilgisi ile Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nu oluşturdu. Medya sanatına odaklanan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan beslenen ve 2011 yılında ziyarete açılan Borusan Contemporary, ofis ve sanat merkezi kavramlarını bir araya getirerek Türkiye’de alanındaki öncülerden biri haline geldi.

Toplumsal gelişim, daha uygar bir yaşam ve çağıyla beraber yürüyen bir Türkiye için sanatın da eğitimin yanında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Sanatın evrensel bir dile sahip olması ve hem zamanı hem de sınırları aşarak insanları aynı dünyada buluşturabilecek bir güce ve derinliğe sahip olması kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Bu vizyonunun mutluluk verici meyvelerini bugün İstanbullu sanatseverler ile paylaşmaya devam ediyoruz. Dileğimiz tüm dünyayla paylaşabilmek...

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile başlattığımız serüvende Borusan Contemporary’yi oldukça genç bir oluşum olarak nitelendiriyorum. Gençliğinin verdiği dinamizm ile günümüzün çağdaş sanat üretimlerini ve kültür kurumu yaklaşımını yakından takip ederek ülkemizde medya sanatına ilgi gösteren önemli bir kitleye erişmekten de geri kalmıyor.

Sanat merkezleri düzenledikleri sergiler, etkinlikler ve eğitim programları ile toplumsal gelişime doğrudan katkıda bulunan ve farklı kesimleri bir araya getirerek yepyeni bir vizyonun yaratılmasına ön ayak olan en önemli kurumlardan biri. Borusan Contemporary de günümüzde uygulanan kültür kurumu yönetimi modelini esas alıyor ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun formasyonu doğrultusunda geleceğin medya sanatçılarının yetiştirilmesi için çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları düzenliyor, özel siparişler ile sanatçıları destekliyor ve kendi sanatsal üretimlerini yeni bir seviyeye çıkarmak isteyen sanatsever ve sanatçı adaylarına ışık tutuyor.

Biz Borusanlılar, eğitim ve sanatın gelişmiş bir toplum için vazgeçilmez unsurlar olduğu bilincini kurucumuz ve babamız Asım Kocabıyık’tan aldık. Çocuklarımıza ve gençlerimize de temel hak ve özgürlüklerini talep edebilecekleri, insanların birleştirildiği ve sanatın hem özgürleştirici hem de birleştirici doğasının olumlu sonuçlarını görebilecekleri bir gelecek armağan etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Borusan Sanat ile ülkemizde ve uluslararası alanda kaydettiğimiz büyük başarıyı, Borusan Contemporary ile yeni bir alana taşıyarak genişletmek ve daha da ileri taşımak en büyük amacımız. Özverili ekibimiz ve her zaman yanımızda durarak bizi destekleyen sanatseverlerle de bunu başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum.

Zeynep Hamedi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Borusan Kocabıyık Vakfı

Sayfayı Paylaş