Tez | Antitez | Protez

Bakış, Hafıza ve Bilgi Alanları

13 Ocak 2019 Paz 18:30 - 20:30

Konuşmacılar:
Fatih Aydoğdu | Aras Özgün

"Sadece görülenin / görülmüş olanın değil, aynı zamanda görülmesi uygun olanın da, yani açık ve net olarak görüşe sunulanın da bir tarihi vardır. Bazı şeylerin görülmesini sağlayan ‘görselleştirme’ ya da ‘şemalaştırma’, belli bir zamanın ve mekânın bilgi ve güç ilişkisinden harmanlanmış ‘pozitivist’ bir anlatımdır."
—John Rajchman, Foucault'nun Görme Sanatı

Bilgi’nin üretimi ve dağılımı bugün artık görsel bir düzlemde işlemektedir. Niklas Luhmann’ın Modern Toplum Teorisi’ne kulak verecek olursak, toplumun, [kendine ait] tüm bilgisi kitlesel medyalar tarafından oluşturulur ve yaygınlaştırılır. Dolayısıyla da günümüze ait bilgi üretimi büyük ölçüde medyatiktir diyebiliriz. Basın, televizyon, sinema, internet, sadece dünyaya ait bakış açımızı düzenlemenin ve belirlemenin de ötesinde, dünyanın nasıl görülmesi gerektiğine dair yapılar inşa eder. Ancak medya kendini, sadece dünya görüşümüzü kanalize eden bir filtreleme sisteminin de ötesinde, anlam oluşturan ve ilinti yaratan bir momentum olarak tanımlar. Bu şekilde, kendi vücudumuzdaki kişisel deneyimlerimizi dahi medyanın turnusol kâğıdı üzerinden kavrarız. Sonuç olarak tüm algı ve tepki kabiliyetimiz, tarihsel ve kültürel olarak şartlandırılmış iletişim tabanlı görme ve anlam teklifleri ile belirlenmektedir.

Etkinlik dili Türkçedir. Etkinlik serisine katılım bilet ile gerçekleştirilecek olup kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Bilet satın almak için tıklayınız.

Konuşmacılar

Aras Özgün çalışmalarını dijital medya kültürü ve sanatları, sinema ve medya kuramları, deneysel sinema ve video, kültürel çalışmalar, görsel etnografi ve belgesel sinema alanlarında sürdüren bir akademisyen ve aynı zamanda deneysel video, film, fotoğraf, ve etkileşimli medya alanlarında yaratıcı eserler üreten bir medya sanatçısıdır.      
  
Dr. Özgün Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğrenim görürken deneysel ve belgesel video işleri üretmeye ve medya ve sinema kuramlarıyla ilgilenmeye başladı. 1994'deki mezuniyetinden sonra ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde lisansüstü öğrenimi sırasında ODTÜ-GİSAM'da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998'de ikinci bir yüksek lisans derecesi için New York'ta ABD'nin en eski Medya Çalışmaları okulu olan New School for Public Engagement'in Medya Çalışmaları programına girdi. 2001'de Deleuzyen bir elektronik medya kuramı üzerine yazdığı lisansüstü teziyle yüksek lisans derecesini alıp, New School'un Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrenimine başladı. Çağdaş Kültürel Üretimin Ekonomi-Politiği üzerine hazırladığı doktora tezini 2011'de bitirdi. 2001–2012 yılları arasında New York'ta New York University, City University of New York, ve New School for Public Engagement'ta, ve 2012–2014 yılları arasında BAE'de American University in Dubai ve University of Sharjah'da medya kuramı ve dijital medya sanatları üzerine dersler verdi. Ayrıca, 2001–2014 yılları arasında Brüksel, Viyana, İstanbul, Ankara, Kahire, Kıbrıs, Belgrad ve Erivan'da belgesel film, deneysel video ve görsel etnografi üzerine seminerler ve atölye çalışmaları yürüttü. Dr. Özgün, akademik çalışmalarının yanı sıra, çeşitli uluslararası mecralarda yayınlanmış ve sergilenmiş birçok deneysel, belgesel, eğitsel ve sanatsal medya projesine de imza attı. Amerika, Avusturya, Mısır ve Belçika'da diğer akademisyen ve sanatçılarla ortak projeler üretti. ArtMargins, Rethinking Marxism, Doxa, Springerin, Toplum ve Bilim, Birikim gibi dergilerde medya, popüler kültür, eleştirel kuram, sinema ve çağdaş sanat pratikleri üzerine yazıları yayınlandı. Halen İEU Sinema ve Dijital Medya Bölümü Başkanlığı’nı yürütürken, aynı zamanda New York'ta New School for Public Engagement'ın Medya Çalışmaları yüksek lisans programında medya kuramı ve dijital medya kültürü üzerine derslerini sürdürmektedir.

Fatih Aydoğdu (1963), İstanbul Mimar Sinan Üniversitesinde okuduktan sonra Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olmuştur. Çalışmalarını Viyana ve İstanbul’da sürdüren Aydoğdu, sanatçı, küratör, ses ve grafik tasarımcısıdır. Çalışmalarında medya estetikleri, göç ve kimlik politikaları, dilbilimi konularına yoğunlaşan sanatçı, yurtiçinde, Avrupa, ABD ve Asya’da birçok sergiye katılmıştır. 2011’den beri amberPlatform – Küratoryel Danışma Kurulu üyesidir. "The Bone of the Tongue | Dilin Kemiği" Medienturm | Diagonale, Graz | Avusturya, 2005; "Boundary Signal | Sınır Sinyali" Open Space – Zentrum für Kunstprojekte, Viyana, 2009;  "Commons Tense | Müşterekler Zamanı",  Electriciteitsfabriek, Lahey | Hollanda (Ekmel Ertan’la), 2012; gibi sanat sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra "Grenzpegel | Pressure Level – Avusturya’da göçmen müzik sahnelerinde ihtilaf ve yaratıcılık" 2009–2010 gibi sosyolojik araştırma bazlı sergilerin de küratörlüğünü ve teorik çerçevesini üstlenmiştir (Viyana Belediye Kütüphanesi, Araştırma Arşivi). 2012 yılından beri amberFestival ve amberKonferans’ın küratöryel ve kavramsal çerçevesi için çalışmaktadır: ("Parataktik Müşterekler", 2012; "Fişe Taktınız mı?", 2013; "Merkezsizleştirme", 2014; "Laboro Ergo Sum – Çalışıyorum, o halde varım", 2015). 1998 yılında Türkiye’nin ilk yeni medya sanatı ve teorisi dergisi olan "hat"ı yayınlayan Aydoğdu’nun yazıları birçok uluslararası kitap ve dergide yayınlanmıştır. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde (1999–2000) ve Avrupa’da farklı yaz akademilerinde teorik ve pratik dersler vermiştir. 1996’dan beri Avusturya’nın Der Standard Gazetesi’nin veri görselleştirmelerini yürütmektedir.

Sayfayı Paylaş