Güncel Sergiler

Hibrit Mekanlar

17 Eylül 2022 - 27 Ağustos 2023

KOLEKSİYON SERGİSİ
KÜRATÖR: DR. NECMİ SÖNMEZOla Kolehmainen, İsimsiz (MiN5+6), 2010.
146 x 386 cm (bütünü). Kromojenik baskı, diasec-monteli, 2 panel,
Ed. 2/6, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu.


Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi Hibrit Mekanlar, Perili Köşk için özel olarak üretilmiş eserlerle birlikte, mimarinin perspektifinden “var olmayan”, sürekli olarak değiştiği için çok katmanlı bir karaktere sahip olan müze mekanını büyüteç altına alıyor. 2011’de “ofis içinde sanat merkezi” konseptiyle izleyicilere kapılarını açan Borusan Contemporary, yeni medya alanına yoğunlaşan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ve sergileriyle farklı duyulara hitap eden sıra dışı görsel tecrübeleri Perili Köşk*’te izleyicilere sunmaya devam ediyor. Özellikle pandemi sırasında yeniden tartışmaya açılan “sanat için yeni alanlar neler olabilir?” sorusu, bir anlamda sanat kurumlarının fonksiyon ve kavramlarıyla dijital ulaşılabilirliğini gündeme getiriyor. Sergi, Perili Köşk’ün hibrit yapısını ele alarak mimarinin çağdaş sanat karşısındaki konumlarına odaklanırken çağdaş  sanat  ile  güncel  mimarlık  arasındaki  diyaloğu  yoğunlaştırmayı  hedefliyor.

Yaratıcı düşünceleri belli bir çerçeve içine alarak sınıflandırmanın mümkün olmadığı günümüz dünyasında mimari, mekansal tasarımdan öteye geçen sosyal, politik ve ekolojik duruşlarla henüz çağdaş sanatın sözlüğünde olmayan kavramları tartışmaya açarak çeşitli soruları gündeme getiriyor. Mekanın demokratikleşmesinden, çok amaçlı kullanım yerine çok odaklı dönüşümden ne anlıyoruz? Klasik müze olgusu  deri değiştirirken yeni bir izleyici kitlesine mi ihtiyaç duyuyor? Yaratıcı mimarinin perspektifinden bakıldığında tüm bu sorular çerçevesinde mimarlıkla çağdaş sanat arasındaki yakınlaşmayı fark etmemek imkansız.
Yeni ve daha önceki gerekliliklerin aşıldığı bir döneme doğru ilerlerken mimarların farklı bir yorum ve eylem planı geliştirdiklerine tanıklık ediyoruz. Borusan Contemporary’nin yeni koleksiyon sergisi, bu kırılgan fay hattı üzerinde çoğu kez altında koruyucu       bir ağ olmadan ilerleyen yaratıcıları bir araya getiriyor. Hibrit  Mekanlar,  çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğun merkezine Perili Köşk’ü yerleştirerek sıcak ve henüz ismi konulmadığı için heyecan uyandıran yakınlaşmaları araştırıyor.

*Perili Köşk, hakkındaki söylentiler ve mimari özelliklerinden ötürü Yusuf Ziya Paşa Köşkü’ne atfedilen popüler bir isimdir.

Sergi broşürü için lütfen tıklayın.

Basın bülteni için lütfen tıklayın.

Sayfayı Paylaş