Başka Bir Kıyamet Mümkün

Endling (Martha) 2021

John Gerrard, Endling (Martha) 2021, 2020.
Simülasyon.

John Gerrard’ın simülasyon çalışması,

Sekiz ilâ on milyar Amerikan göçmen güvercinin bilinen son örneği olan Martha, 1914’te öldü. Böylelikle bu cinsin soyu tamamen tükenmiş oldu.

John Gerrard’ın simülasyon çalışması, Endling (Martha) 2021, kaynağını söz konusu kuşun tarihi fotoğraflarından alır. Eser, Martha’nın Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nde, ömrünün sonuna dek yaşadığı kafesinin içerisinde tasvir edilen sanal bir portresinden meydana gelir.

Göçmen güvercinlerin 19. yüzyılda endüstriyel biçimde yok edilişi, kayıtlı tarihe geçen antropojenik kıyımların en uç örneklerinden birini teşkil eder. Türün yok oluşu, yüzyılın doymak bilmeyen yayılmacı girişimlerine bir ayna tutar.

Borusan Contemporary’nin siparişi üzerine üretilen eser, Martha’yı fotoğraf, tarih ve ekolojiyle diyalog kuran melez bir data nesne olarak sunar. Kuşun izleyiciye doğrulttuğu tekinsiz bakışlar, insanlığın ekosistem üzerindeki etkisine dair soruları gündeme taşır.

Sayfayı Paylaş