Geçmiş Sergiler

Axel Hütte: Chronostasis

30 Nisan - 28 Ağustos 2022

GEÇİCİ SERGİ
KÜRATÖR: HANS IRREK

Axel Hütte’nin çalışmalarında fotoğraf, anın özünü dengede tutan bir araçtır. Fotoğraf, bir yanda bakışın dondurulduğu, sükûnete kavuştuğu bir anı yansıtırken öte yanda izleyenin düş gücünü harekete geçiren ve imgeyi deneyimlemesine imkân veren bir kıvılcımdır. Sanatçı, incelikli imge manipülasyonlarını yaparken, seçtiği ana odaklanmasını sağlayan tüm araçlardan faydalanır. Bu esnada ortaya çıkan varyasyon olasılıkları baş döndürücü derecede sınırsızdır. Teknik ekipmanlar ve doğal olayların kombinasyonu, büyüleyici güzellikte imgeler üretir. Bu açıdan bakıldığında sanatçının peyzajı statik bir fon olarak görüp sadece nihai anda onu kamerayla ölümsüzleştirmesi ve bu yolla doğaya, kendi tahayyülü uyarınca bir imge ürettirmesi de bir manipülasyon olarak kabul edilebilir. Hütte, doğanın bir olanaklar rezervi gibi her zaman kendiliğinden hazır bulundurduğu, sis yığınları, bulutlarla örtülü düzlükler, sudaki akisler, aydınlık ve gecenin karanlığı gibi doğa olaylarını bir orkestra şefi misali yönetir. Sanatçının fotoğraflarını teknik olarak nasıl hazırladığı, hangi kamerayı kullandığı, hangi mekânlara yılın hangi mevsiminde gittiği bilinse dahi fotoğrafların kodlarının eksiksiz biçimde çözülmesi, Japonya’nın Kyoto kentindeki ustaca tasarlanmış Ryoan-Ji zen bahçesinde bulunan on beş taşı aynı anda kavramak kadar olanaksız gözükür.

Hütte’nin fotoğrafları hem mekânların görsel konstrüksiyonları hem de atmosferik bir etkiyle söz konusu mekanların tınılarını çağrıştıran derin yaratılardır. Bu tını her fotoğrafta titreşen konsantre sessizlikten kaynaklanır. 2017 tarihli Afrodisias, Gece bunu son derece çarpıcı bir biçimde gösterir. Anadolu’da yer alan tüm antik yerleşimlerde olduğu gibi bu kent de Anadolu coğrafyasının olağanüstü zenginlikteki tarihsel mirasını yansıtır ve döneminin çeşitli kültürel etkilerinin aynası olarak bu çok yönlü tarihin izleyicinin gözünde canlanmasını sağlar. Hütte’nin Afrodisias’a bakışı odaklanmış bir dikkati ve minimalist bir zarafeti barındırır.

Borusan Contemporary, Axel Hütte’nin sanat üretimini etkileyici bir sergiyle kutlamaktan mutluluk duyar. Sergideki eserler Hütte’nin fotoğraf sanatının çeşitli unsurlarını birbirine bağlayarak bir diyalog kurmayı amaçlar. Sergi, izleyicilere Efes, Milet, Perge, Sagalassos, Hierapolis ve Afrodisias gibi antik yerleşimlerin çalkantılı ve maceralarla dolu tarihini zenginleştirici bir bakışla yeniden keşfetmeyi önerir. Axel Hütte’nin fotoğraflarıyla bu mekânlar tarihin gölgesinden çıkıp günümüze ulaşarak görsel bir canlılığa kavuşur.

Efes’teki gibi büyük kültürlerin kalıntıları, daima izleyenleri yaşamının sınırlılığıyla yüzleştirir ve onları kendi önemlerinin tarihin akışı içinde göz ardı edilebilir derecede ufak kaldığı bir zaman örgüsü içine yerleştirir. Öte yandan insanın nelere kadir olduğunu ve büyük kültürlerin yüzlerce yıl boyunca dünya tarihini nasıl belirlediğini de gözler önüne serer. Sergideki fotoğraflar bu imgelerin birbirleriyle diyalog halinde ne kadar etkileyici ve zenginleştirici bir şekilde işlediğini gösteriyor.

Sergi broşürü için lütfen tıklayın.

Basın bülteni için lütfen tıklayın.

Açılış gününe özel olarak serginin küratörü Hans Irrek’in anlatımıyla gerçekleşecek sergi turu etkinliğiyle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Sayfayı Paylaş