Sergi Bültenleri

Borusan Contemporary Baharı Üç Yeni Sergi İle Karşılıyor!

3 Nisan 2015 Cum

Bahar ve yaz ayları için yoğun bir program hazırlayan Borusan Contemporary, 4 Nisan’da üç yeni sergi ile sanatseverlerle buluşacak.Carsten Nicolai: Tuhaf Cezbediciler

Küratör: Kathleen Forde


Berlin’de yaşayan sanatçı Carsten Nicolai, “Tuhaf Cezbediciler” sergisinde bilimsel modelleri doğa olaylarına dikkat çeken yaratıcı araçlar olarak kullanıyor. Sergide, ısı dalgalarının görselleştirilmesinden radyasyon sinyallerinin sesli anlatımına kadar farklı deneyimler yer alıyor ve bunlar fark edilemeyeni tanımlamayı izleyicilere bizzat yaşatıyor. Normal koşullarda çok ender yaşanabilecek bu deneyim izleyicinin algısında değişiklik yaratıyor.

Karakteristik olarak minimal bir estetik anlayışına sahip olan Nicolai’nin çalışmalarında içeriğe ilham veren tema, insana sınırlı kaynakların tam tersini çağrıştıran doğa olarak ortaya çıkıyor. Sanatçının çalışmalarındaki bu organik gerilim, sıklıkla belirli eylemlerin ve tepkilerin sergilendiği, felsefi olarak bu ilişkileri çözmesi konusunda izleyiciyi tetikleyen dinamik bir sistem gibi çalışıyor.

“Tuhaf Cezbediciler” sergisi, temelinde Borusan Contemporary’deki özel sergi alanlarını; kar kristalleri ve bulutlardan, algılamakta zorlandığımız; fakat hayatımızda var olan radyasyon ve frekanslara kadar geniş bir yelpazede elementler içeren bir ortama dönüştürüyor.

Kathleen Forde, Borusan Contemporary’nin Sanat Direktörü’dür ve New York’ta yaşamaktadır.

Carsten Nicolai: Tuhaf Cezbediciler sergi görsellerini indirmek için tıklayınız.

Essential Matters: Çin’de Moving Image Kavramı

Küratör: Necmi Sönmez

“Essential Matters” grup sergisi, Türkiye’de ilk defa Çağdaş Çin Sanatı’nın önde gelen “moving image” ve video çalışmalarını ziyaretçilere sunuyor. 30’u aşkın yeni medya sanatçısının çalışmalarından oluşan sergi, belli metaforlar üzerinden Çin’deki farklı kuşaklara odaklanıyor. Davet edilen sanatçıların Çin toplumunu farklı perspektiflerden incelemesi, “Essential Matters” sergisinin farklı metaforlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor . Video çalışmalarını etkileyici ve dahice yapan en önemli özellik ise, sanatçıların bireysel, kavramsal ve hayali kararlarıyla “gerçeklikleri” yakalama çabası oluyor. Sergide, Zang Peili(d. 1957)’den Tao Hui(d.1987)’ye kadar gerçek zamanlı medyumları ve video tekniklerini kullanan farklı kuşaklar temsil ediliyor. Bu çeşitlilik ayrıca serginin kavramsal çerçevesinde belirleyici bir rol oynuyor. Farklı kuşak sanatçılarının eserleri, sergiye tarihsel bir bakış açısı verirken aynı zamanda izleyicileri Çin çağdaş sanatındaki değişik yaklaşımları kavramaya davet ediyorlar. Eserlerin ortak paydası, izleyicilere birbirinden farklı hayal dünyalarını deneyimleme imkanı vermesi.

Dr. Necmi Sönmez, Düsseldorf’ta yaşayan bağımsız küratör ve sanat tarihçisidir.

Essential Matters sergi görsellerini indirmek için tıklayınız.

Ortak Zemin: Hava

Küratör: Nazlı Gürlek


Nazlı Gürlek’in küratörlüğünü yaptığı “Ortak Zemin: Hava”, 2014-15 boyunca sürmekte olan “Ortak Zemin: Toprak, Su, Hava – Borusan Contemporary Koleksiyonu'ndan Seçkiler” sergi dizisinin üçüncüsünü oluşturuyor. Borusan Contemporary koleksiyonuna tematik bir bakış sunmayı amaçlayan ve birbirleriyle ilişkili üç sergiden oluşan bu dizi, koleksiyondan eserleri toprak, su ve hava “müşterek” kavramlarıyla olan ilişkileri üzerinden seçerek bir araya getiriyor. Borusan Contemporary binasına özgü sergileme yaklaşımı kapsamında bu eserler Borusan Holding'in çalışma ofislerinde ve halka açık alanlarında gösterime açılıyor.

“Ortak Zemin: Hava”, çağdaş sanat ve dünyayla ilişkilenmenin bir yolu olarak, havanın çeşitli temsilleri ve havayla ilişkili bir dizi dünyevi meseleyle ilişki kurmayı öneriyor. Herkese ait kaynaklar, yani müştereklerimiz olan toprak, su ve havanın, eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde yönetimi dünya üzerindeki yaşamımız açısından büyük önem taşıyan bir konu. Sergi bunun, havayla biçim veya içerik açısından ilişkilenen çok sayıda yapıt içeren kurumsal bir koleksiyondan yapılmış bir seçki bağlamında anlamının ne olduğuna odaklanıyor. Fotoğraf, video, neon ve baskı gibi farklı mecralarda üretilmiş çok sayıda yapıtı bir araya getiren sergi, havanın çeşitli temsillerini içeriyor.

Nazlı Gürlek, İstanbul’da yaşayan bağımsız küratör ve yazardır.

Ortak Zemin: Hava sergi görsellerini indirmek için tıklayınız.

Sayfayı Paylaş