Geçmiş Sergiler

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

9 Mart - 28 Temmuz 2019

KOLEKSİYON SERGİSİ
KÜRATÖR: NECMİ SÖNMEZ

Yaratıcı Sanatın Evrimleri

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu Sergisi Üzerine

Şair Turgut Uyar’ın “Söylenir ve yarım kalır / bütün aşklar yeryüzünde” dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. Günümüzde son derece hızlı değişen ekonomik, siyasi, sosyal gelişmeler yaratıcı sanatın oluşum sürecini de köklü şekilde etkiliyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu dünyanın farklı kültürel coğrafyalarında çalışan sanatçıların deneysel yapıtlarını bir araya getirdiği için, küresel gelişmelerin sanata olan etkilerinin yakınen izlenebileceği bir karaktere sahip. Çağdaş sanatın özellikle dijital anlatım tekniklerini kullanarak izleyicilere sunduğu “yeni görsellik” hem katılımcı, hem de deneysel. Sergi, koleksiyonun ana özelliklerinden biri olan bu deneyselliği görünür kılmayı hedefliyor.

Serginin “sarmal karakteri” iki önemli kaynaktan besleniyor. Bunlardan ilki koleksiyona yeni katılan işler, diğeriyse çalışmalarıyla koleksiyonda belli bir yoğunluk oluşturan sanatçıların dizi mantığıyla oluşturdukları eser grupları. Tek ya da gruplar halinde sunulan çalışmalar koleksiyonun “Batı-Merkeziyetçi” olmadığının altını çizmeyi hedefliyor. Sergide Güney Amerika, Kore, Çin başta olmak üzere „Diğer Modernizm” tecrübelerine sahip kültürlerde gelen yorumlar, küresel değişimlerin dünyanın farklı köşelerinde yaşayan sanatçılar üzerindeki yansımalarını gündeme getiriyor. Bu yansımaların soyut imgelere, ironiye ve mecazlara dayalı farklı özellikleri var. Sergi ilk bakışta anlaşılamayan bu özellikleri tartışmaya açmak için Modern Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Turgut Uyar’ın metaforlarına başvurarak farklı bir yorumlama modeli geliştirmeyi hedefliyor. Uyar, etkisini yazıldıktan elli yıl sonra bile kaybetmemiş olan dizeleriyle insan odaklı bir bakış açısını savunuyordu. Serginin bu hümanist yaklaşımı, güncel yorumları çıkış noktası olarak alırken şiiri hem yol gösterici, hem de ezber bozucu bir kimlikle değerlendiriliyor.

Necmi Sönmez  

Sergi broşürü için tıklayınız.

Basın bülteni için lütfen tıklayınız.Niko Luoma, Bir Kürenin Projeksiyonu I, 2014

Sayfayı Paylaş