Etkinlikler

Psikanalitik İmge Çözümleme ve Sergi Turu

Borusan Contemporary’de ayda bir gerçekleşecek olan odaklı sergi turlarında her ay çağdaş sanatın içinde yer alan mecralardan bir tanesi ele alınacak. Seçilen mecra, koleksiyonda yer alan ve bu mecra ile çalışan sanatçılar ve eserlerini birlikte düşünerek tarihsel bir bakış açısıyla incelenecek. Ayrıca izleyicinin çağdaş sanat alanına olan yabancılığı düşünülerek sergi turu içerisinde çağdaş sanat tarihi bilgisi verilirken, eser çözümlemesini izleyicinin kendi hafızası, kültürel birikimi ve serbest çağrışım yöntemi ile temel seviyede nasıl yapabileceği gösterilecek. Bir sanat eseri birçok akademik disiplinle ve teori ile çözümlenebilecek olmakla birlikte bu odaklı tur sırasında psikanaliz teorisi ve psikanalitik okumaya açık olan eserler ön plana alınarak çözümlenecek.