Geçmiş Sergiler

Hareket Eden Anılar

27 Mayıs - 12 Ağustos 2021

KÜRATÖR: AYÇA OKAYLaurent Bolognini, Varyasyonlar 2, 2012.
178.5 x 178.5 x 36 cm., kinetik, ışık.


Modern kentlerde yaşamın gittikçe güçleştiği zamanlardayız. Buna rağmen yaşadığımız kent ile kuvvetli bağımız başka bir seçenek düşünmemize engel oluyor. Yalnızca yoğun gelişmiş sanayi ve hizmet alışverişinin yapıldığı yerleşim yerleri olmasının ötesinde kent; Calvino’nun “Görünmez Kentler” romanındaki gibi duyguları, dili ve hatıraları barındıran tabakalardan oluşmaktadır. Bu çoklu oluşum içerisindeki yapıların biçimi, donatıları ve mekânsal işlevi ise sakinlerinin karakteri, sosyo-kültürel birikimi, psikolojisi ve bulunduğu coğrafyaya göre şekillenmektedir.

Artan nüfus ile daha fazla insanın barınmasını sağlamak üzere yüksek yapıların sayısız örneklerinin yükseldiği İstanbul’da, çok katlı binalar kentlilere yaşam alanı sağlarken, insanların psikolojisi ve kentin ekolojik yapısı üzerinde olumsuz etkilere de neden oluyor. Topraktan ve doğadan uzaklaşan insanların yabancılaştığını gözlemliyoruz. Kültürümüzün parçası olan “birlikte yaşam” anlayışına oldukça uzak olan bu durum, farklı mimari çözümler ile tasarlanan ortak yaşam alanları sayesinde biraz olsun hafiflemektedir. Şu an içinde bulunduğumuz mekân ise; tarihi dokunun, barınma fonksiyonu kadar önemsenerek titizlikle korunduğu, çok katlı yapıların merkezinde kalan ortak yaşam alanından fazlasını temsil ederek sergide yer alan eserlere eklemlenerek bütünlük oluşturmaktadır.

Hareket Eden Anılar, 1846 yılında inşa edilmiş yapay mekân ile doğal mekân arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları izleyici ile buluşturmayı hedefliyor. Fişekhane mimarisinin geometrisi ile eserlerde doğaya referans veren imgelerdeki tekrar arasında morfolojik bir bağ kuruluyor. Sergi mekânının strüktüründe yer alan birbirini tekrar eden modüller ile hareket halindeki su parçacıkları, yelpaze mercanları, dalgalar ya da kaskatı kesilmiş buzullar ile birbirine kenetlenmiş aynaların yüzeyleri sessiz bir anlaşma ile uyum içerisindedir. Bazı eserlerin yerleşiminde ortaya çıkan ikililik kavramı ise rastlantı değil. Hareketli imgelerin müdahaleci üslubu, izleyicinin planlı seyir halindeyken, etkileşime davet edilerek rotasını değiştirmesine neden oluyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu bu kez evinden biraz uzakta, Contemporary İstanbul Vakfı iş birliği ile, İstanbul’un tarihi katmanlarından Fişekhane’ de “Hareket Eden Anılar” sergisi ile izleyiciyle buluşuyor. Işığın yardımı ile iz bırakılarak üretilen fotoğraflar ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak üretilen yeni medya eserler, teknolojinin gelişim yolculuğunun sanata olan etkisine izleyicinin tanıklık etmesini sağlarken, temsiliyet ile deneyimlemenin üzerine düşünmeye davet etmektedir.

Ayça Okay
Küratör

Basın bülteni için lütfen tıklayın.

Fişekhane'nin konumu:

Sayfayı Paylaş