Etkinlik Bültenleri

Borusan Contemporary Eğitimleri ile Herkes İçin Sanat!

22 Kasım 2015 Paz

Farklı atölye çalışmaları ile hem çocukların hem de yetişkinlerin yaratıcılıklarını artırmada önemli adımlar atan Borusan Contemporary, bu kış da çağdaş sanatı yetişkinler için erişilebilir kılmaya devam ediyor.

Borusan Contemporary Eğitimleri ile Herkes İçin Sanat!

Farklı atölye çalışmaları ile hem çocukların hem de yetişkinlerin yaratıcılıklarını artırmada önemli adımlar atan Borusan Contemporary, bu kış da çağdaş sanatı yetişkinler için erişilebilir kılmaya devam ediyor. Her hafta sonu usta eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek eğitimler sayesinde yetişkin katılımcılar, çağdaş sanat algılarını, Borusan Contemporary eğitimleri sayesinde geliştirecek.

Türkiye'nin ilk ofis müzesi Borusan Contemporary'nin düzenlediği eğitimler, Kasım ve Aralık ayları boyunca yetişkinleri sanatla buluşturacak. Hafta sonları düzenlenecek eğitimlerde hem yaratıcılığa hem de teoriye dayalı çalışmalar yapılacak. “Yaratıcı Yazma: Fotoğrafların Öyküsü”, “Çağdaş Sanat Okumaları 1: Modernizm ve Sonrası”, “Öğretmenler İçin Stop Motion Eğitimi”, “Yazıyla Oyun I: Eğitimciler için ‘Yaratıcı Yazma Uygulamaları ve Oyunlar’”, “Yazıyla Oyun II: Eğitimciler için "Yaratıcı Yazma Uygulamaları ve Disiplinlerarası Uygulamalar”, “Çağdaş Sanat Okumaları 2: Günümüz Sanatı”, “Yaratıcı Yazma: Yazıyorum Özgürleşiyorum” başlıkları altında gerçekleşecek eğitimlerde katılımcı sayısı sınırlı olacak.

22 Kasım’da “Yaratıcı Yazma: Fotoğrafların Öyküsü” ile başlayacak yetişkin atölyeleri, Dr. Nilay Yılmaz, Nihal Elvan Erturan, Gazi Selçuk gibi alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek.

Yaratıcı Yazma: Fotoğrafların Öyküsü

Fotoğraflar arasında gezinerek, yeni öyküler çıkarmayı amaçlayan yazı atölyesi, görsellikle beslenen yaratıcı yazma çalışmalarından oluşur. Resim ve yazının kolajlandığı çalışma sürecinde sözcükler, diğer sanatların da desteği ile öyküleşir.

Çağdaş Sanat Okumaları 1: Modernizm ve Sonrası

Çağdaş Sanat Okumaları I; 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl ortalarına kadar geçen dönemi kapsıyor. Bu etkinlikte Çağdaş Sanat'ın köklerine bakılıyor; akımlar, oluşumlar, eğilimler ve karşı duruşlarla şekillenen bu süreç, yapıtlar üzerinden görünür kılınıyor. İzlenimcilik (Empresyonizm), Fovizm, Dışavurumculuk (Ekspresyonizm), Kübizm, Dadaizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, Gerçeküstücülük (Sürrealizm) gibi öncü akımlar kronolojik bir anlatımla ele alınıyor. Sanayi Devrimi, I. ve II. Dünya Savaşları gibi tarihi dönüm noktalarından yola çıkılarak, siyasal, ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik değişimlerin, dönemin sanatını nasıl etkilediğine bakılıyor.

Bu etkinlikte ayrıca; "Işığın etkilerini resmetmeyi amaçlayan Empresyonistler renk kuramlarından nasıl yararlandı?", "Kolaj tekniği ne zaman kullanılmaya başlandı?", "Nietzsche'nin felsefesi Ekspresyonistleri nasıl etkiledi?", "Dadaistler neden 'Sanat öldü, yaşasın sanat' dediler?" gibi sorular eşliğinde farklı bakış açıları sunuluyor.

Öğretmenler İçin Stop Motion Eğitimi

Bir kentin beslenme çantası müzelerdir. Borusan Contemporary Eğitim Departmanı, bu anlayışı doğrultusunda stop motiona ilgi duyan tüm öğretmenlere açık olan “Stop motion Öğreniyoruz” programını hazırlamıştır. Öğretmenlerin her yaş gurubu ile kolaylıkla yapacağı yeni teknolojilerin kullanıldığı dinamik bir eğitim programdır. Program, heykel, fotoğraf, bilgisayar programı, senaryo, efekt, mekan yaratma, müzik ve daha birçok alt başlığı içeren, eğlenceli bir kapsama sahiptir.

Eğitim; katılımcıların; Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan birçok video çalışmasının teknik altyapısında yer alan stop motion animasyon tekniği hakkında bilgilendirilmesi ile başlar. Senaryonun oluşturulması, karakterlerin yaratılması, dekorun hazırlanmasından oluşan hazırlık aşaması, kuklalar ve çekimlerin yapılacağı setin oluşturulması ile devam eder.  Tüm bu hazırlık aşamasından sonra kuklaların hareket teknikleri ile ilgili uygulama çalışması yapılarak çekim sürecine başlanır. Katılımcılar, film yapım sürecinin her aşamasında aktif görev alır. Çekim sırasında, çekim teknikleri, kadraj, kompozisyon, ışık ve bilgisayar programı hakkında bilgilendirme yapılır. Sürecin sonunda oluşturulan film, montaj aşamasından geçirilir. En son adım olarak hazırlanan film izleyicilerle buluşturulur. Filmin tüm süreçleri ve ortaya çıkan ürün ile ilgili değerlendirmelerle çalışma sona erer.

Yazıyla Oyun I: Eğitimciler için "Yaratıcı Yazma Uygulamaları ve Oyunlar"

Oyunlarla ve canlandırmalarla beslenen yaratıcı yazma atölyesi, yaratıcı düşünmenin bileşenlerini ve bu bileşenlerin yazma becerilerini geliştirme aracı olarak kullanımını içeren uygulamalardan oluşur. Çalışmalar, görsellerin ve sanat objelerinin oyunsu süreçte kullanımına dair pratik uygulamaları içerir. Uzun soluklu ve kısa soluklu yaratıcı yazma uygulamalarının kazanıma göre yapılandırılmasını ve bu uygulamaların yaratıcı okuma süreciyle birlikte kullanımına dair giriş etkinliklerini kapsar.

Yazıyla Oyun II: Eğitimciler için "Yaratıcı Yazma Uygulamaları ve Disiplinlerarası Uygulamalar”

Yaratıcı düşünme becerilerinin tiyatro, resim, müzik, dans, drama, edebiyat vb. disiplinlerle etkileşimini ve bu disiplinlerin yaratıcı yazma sürecine destek uygulamalar olarak kullanımını içeren bir atölyedir. Uzun soluklu ve kısa soluklu yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı okuma süreciyle birlikte kullanımına yönelik örnek çalışmaları da kapsar.

* Bu atölyeye katılmak için “Yazıyla Oyun I” eğitimini alma zorunluluğu yoktur.

Çağdaş Sanat Okumaları 2: Günümüz Sanatı

Çağdaş Sanat Okumaları II'de, tanımı ve kapsamı giderek değişen Çağdaş Sanat'a odaklanılıyor! 20. yüzyıl ortalarından günümüze, hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir süreç ele alınıyor. Minimalizm, Pop Sanat, Op Sanat, Kavramsal Sanat, Feminist Sanat, Hiperrealizm, Arazi Sanatı, Sokak Sanatı ve Yeni Dışavurumculuk gibi pek çok farklı anlayışın izi sürülüyor. Modernizm sonrasındaki dinamikler, 1945, 1968, 1980 gibi tarihi kırılma noktalarından yola çıkılarak; ekonomik, sosyal ve politik bağlamda değerlendiriliyor.

Bu etkinlikte, sanatın; küreselleşme, ekoloji, cinsiyet politikaları, kimlik, bellek, popüler kültür ve tüketim gibi yeni konuları ile fotoğraf, yerleştirme, video, performans gibi çağdaş biçimlerine de değiniliyor. Yapıt çözümlemeleri ve karşılaştırmalı okumalarla Çağdaş Sanat'ta kullanılan ortam, teknik ve süreçler ele alınıyor! Katılımcılarla, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan sanatçılar ve yapıtlar üzerinden yeni medya sanatına da bakılıyor.

"Sanatı tanımlamak zorlaşıyor mu?", "Sanat sadece yaratıcı ve özgün mü olmalı?", "Sanat mekânlarında, bienallerde, fuarlarda ya da kamusal alanlarda karşılaştığımız 'sanat yapıtlarına giderek yabancılaşıyor muyuz?" gibi sıklıkla aklımıza gelen sorular katılımcılarla birlikte tartışılıyor.

Yaratıcı Yazma: Yazıyorum Özgürleşiyorum

Yazının iyileştirici gücünden ve dışavurumcu sanat tekniklerinden yola çıkılarak yapılandırılan yaratıcı yazma atölyesi yaratıcı düşünme tekniklerinin yanı sıra kişisel gelişim ve farkındalık temelli yaratıcı drama çalışmalarını da kapsar. Yazının dönüştürücü ve şifalandırıcı gücü, yaratıcı imgelem ve nefes çalışmalarıyla desteklenir. Kişinin kendini keşfetme süreci sözcüklerin sihirli dünyasında anlam bulur.

PROGRAM:

Atölye Programı Adı: Yaratıcı Yazma: Fotoğrafların Öyküsü

Eğitmen: Dr. Nilay Yılmaz

Kontenjan: 20

Tarih: 22 Kasım 2015 Pazar

Saat: 14:00 - 17:00

Atölye Çalışması Ücreti: 75 TL

Atölye Programı Adı: Çağdaş Sanat Okumaları 1: Modernizm ve Sonrası

Eğitmen: Nihal Elvan Erturan

Saat: 10.30-13.00 (Eğitim), 13.00-14.00 (Ara), 14.00-16.30 (Eğitim)

Kontenjan: 20

Tarih: 28 Kasım 2015 Cumartesi

Atölye Çalışması Ücreti: 100 TL

Atölye Programı Adı: Öğretmenler İçin Stop Motion Eğitimi

Eğitmen: Gazi Selçuk

Saat: 10.30-13.00 (Eğitim), 13.00-14.00 (Ara), 14.00-16.30 (Eğitim)

Kontenjan: 12

Tarihi: 29 Kasım 2015 Pazar

Saat: 10:30 - 16:30

Atölye Çalışması Ücreti: 150 TL

Atölye Programı Adı: Yazıyla Oyun I: Eğitimciler için "Yaratıcı Yazma Uygulamaları ve Oyunlar"

Eğitmen: Dr. Nilay Yılmaz

Saat: 10.30-13.00 (Eğitim), 13.00-14.00 (Ara), 14.00-16.30 (Eğitim)

Kontenjan: 20

Tarih: 05 Aralık 2015 Cumartesi

Atölye çalışması Ücreti: 100 TL

 

Atölye Programı Adı: Yazıyla Oyun II: Eğitimciler için "Yaratıcı Yazma Uygulamaları ve Disiplinlerarası Uygulamalar”

Eğitmen: Dr. Nilay Yılmaz

Saat: 10.30-13.00 (Eğitim), 13.00-14.00 (Ara), 14.00-16.30 (Eğitim)

Kontenjan: 20

Tarih: 06 Aralık 2015 Pazar

Atölye Çalışması Ücreti: 100 TL

 

Atölye Programı Adı: Çağdaş Sanat Okumaları 2: Günümüz Sanatı

Eğitmen: Nihal Elvan Erturan

Saat: 10.30-13.00(Eğitim), 13.00-14.00 (Ara), 14.00-16.30(Eğitim)

Kontenjan: 20

Tarih: 12 Aralık 2015 Cumartesi

Atölye Çalışması Ücreti: 100 TL

Atölye Programı Adı: Yaratıcı Yazma: Yazıyorum Özgürleşiyorum

Eğitmen: Dr. Nilay Yılmaz

Kontenjan: 20

Tarih: 20 Aralık 2015 Pazar

Saat: 10:30 - 13:30

Atölye Çalışması Ücreti: 75 TL

Detaylı bilgi ve kayıt için http://www.borusancontemporary.com/tr/egitim-programlari/yetiskin adresini ziyaret edebilirsiniz.

Borusan Contemporary

Adres: Baltalimanı Hisar Cad. No:5 Perili Köşk 34470

Rumeli Hisarı/Sarıyer İstanbul Türkiye

Ziyaret Gün ve Saatleri

Sadece Cumartesi-Pazar günleri Saat 10.00 - 20.00

Müzemiz hafta içi sürekli, Şeker ve Kurban bayramlarının birinci günü ile 1 Ocak'ta kapalıdır.

www.twitter.com/borusancontempo

 www.facebook.com/borusancontemporary

www.instagram.com/borusancontemporary

Sayfayı Paylaş