Geçmiş Sergiler

ANIMA

2 Şubat - 14 Nisan 2013

GEÇİCİ SERGİ
KÜRATÖR: CHOI DOO EUN

Choe U-Ram’ın eserleri, yeni yaşam formları yaratmak ve yaşamın akışını yeniden tahayyül etmekle ilgilidir. Canlılık ile mekaniklik, mistisizm ile bilim, nesnellik ile öznellik arasındaki sınırları yeniden keşfeder. Sanatçı; çalışmalarına, hareketlere benzeyen ve yaşamsal özelliklere sahip “mekanik yaratıklar” üreterek başlar. Bu yaratıklar, sanatçının kendi adının yanı sıra doğadan veya hibrit bir yaratığa benzeyen malzemelerden esinlenerek koyduğu isimlere sahiptir. Choe, daha sonra bu canlı makinelere hem hikayeler, hem de mitsel anlamlar yükler. Böylece onların da diğer tüm canlılar gibi geçmişi, bugünü ve geleceği olur. Örneğin; Jet Hiatus (2003), çöldeki bir gaz türbini motorunda mutasyona uğramış inorganik bir yaratığın keşfinin öyküsüne dayanır. Diğer bir eseri Lumen Vermis’te (2006) ise kentsel alan ve elektrik şebekesi yeni bir canlı formunun temellerini oluşturur. Bu eserdeki yaratık, adeta bir sokak lambasına benzer, gerçek bir lambaya tutunarak elektrik çalmak için gizlenir ve bir lambadan diğerine geçer durur. Tıpkı dijital dünyada insanların dijital ağlar arasında devinip durmaları gibi, o da elektrik şebekesinde düğümler arasında dolanır durur. Birer öyküyle yaşam bulan bu mekanik yaratıklar, dünyamızdaki farklı bedenler arasında sınırları dönüştürür; içsellikle dışsallık, kendiyle çevresi, makineyle canlı arasındaki ilişkileri yeniden düşünmeye davet eder. Bunlar “canlı makineler”dir (anima machines). Daha sonra bu canlı makineler toplum içinde ilişkisel bir davranış gösterecek şekilde konumlandırılır. Örneğin; Una Luminos Portentum (2009) hayatta kalmak ve evrilmek için ortak bir zekâ oluşturmak amacıyla bilgiyi paylaşır ve iletişim kurar.

Anima Sergisi’nin broşürü için tıklayınız.

Sayfayı Paylaş